ΑΤΑΚ και ΑΦΜ των αγροτεμαχίων ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η ΑΑΔΕ

7:38 π.μ. - Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021
07:06 π.μ. - Πέμ, 10/38/2021
Image: ΑΤΑΚ και ΑΦΜ των αγροτεμαχίων ζητά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η ΑΑΔΕ

Ενημερώνει η ΕΑΣ Ιεράπετρας - Τι αναφέρεται στην εγκύκλιο

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3.7.3.1 αντικαθίσταται με το κάτωθι:

«Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια τα οποία δεν συνοδεύονται από Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (ηλεκτρονικό μισθωτήριο, τα παραστατικά χρήσης δύναται να είναι: συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια)

ή χρησιδάνεια παραχώρησης, τα οποία πρέπει:

να αναγράφονται υποχρεωτικά οι ΑΦΜ ιδιοκτήτη/-τριας και ενοικιαστή/-τριας,

να αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των αγροτεμαχίων (ο Α.Τ.ΑΚ. του αγροτεμαχίου όπως αποτυπώνεται στην περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη στις

περιπτώσεις που είναι υποχρεωτική η αναγραφή του – σημ. 1 της παρούσης -, τοποθεσία, έκταση, χαρτογραφικό κωδικό όπου είναι διαθέσιμος, κ.λπ.)

να περιγράφεται το μίσθιο

να αναγράφεται η χρονική περίοδος της μίσθωσης,

να υπάρχουν οι θεωρήσεις του γνησίου της υπογραφής για καθένα από τους αντισυμβαλλόμενους.

Από το έτος 2022 η αναγραφή του ΑΤΑΚ θα είναι υποχρεωτική σε όλα τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια».