Αρνητικές οι τράπεζες στην αποδέσμευση λογαριασμών αγροτών

9:44 π.μ. - Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020
09:04 π.μ. - Δευ, 27/44/2020
Image: Αρνητικές οι τράπεζες στην αποδέσμευση λογαριασμών αγροτών

Συνεχίζονται οι κατασχέσεις των αγροτικών επιδοτήσεων, κατά παράβαση της απόφασης για ακατάσχετο των λογαριασμών έως 7.500,00€ ετησίως, πλέον των 1.250,00€ / μήνα, όπως όλα τα φυσικά πρόσωπα

Παράλληλα εξακολουθεί να ΜΗΝ υπάρχει ακατάσχετο για τους λοιπούς επιτηδευματίες οι οποίοι, αφενός μεν υποχρεούνται να χρησιμοποιούν pos για τη δυνατότητα είσπραξης των πωλήσεων τους από τους πελάτες, αφετέρου δε παραμένουν μπλοκαρισμένοι οι λογαριασμοί τους χωρίς να μπορούν να προχωρήσουν σε αγορές εμπορευμάτων και πρώτων υλών.

Με τον νόμο 4587/24.12.18, τροποποιήθηκε το άρθρο 32 του ν.4314/14 και προστέθηκε η §5, σύμφωνα με την οποία πλέον:

[…«5. Οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής, οι οποίες αφορούν: α) τη βασική ενίσχυση, β) την πράσινη ενίσχυση, γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές, ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013, δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ετησίως. Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πληρωμές των ανωτέρω άμεσων ενισχύσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Οι διατάξεις της παρούσας είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά.» Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από τις 10.12.2018…].

Με βάση τα παραπάνω, δεν μπορούν να κατασχεθούν οι αναφερθείσες επιδοτήσεις. Ισχύει όμως τελικά κάτι τέτοιο;

Να διευκρινίσουμε ότι, όταν μιλάμε για κατάσχεση λογαριασμού, εννοούμε δέσμευση λογαριασμού. Η εντολή δίδεται από την Εφορία και αυτό είναι ξεκάθαρο: μπορεί η κατάσταση με τα ονόματα των φορολογουμένων και τους υπό δέσμευση λογαριασμούς να αποστέλλεται από την ΑΑΔΕ, όμως το κουμπί της εντολής το πατάνε οι κατά τόπους Δ.Ο.Υ., αφού προηγουμένως ελέγξουν σε τοπικό επίπεδο αν έχει τακτοποιηθεί το υπόλοιπο της τρέχουσας οφειλής, αν έχει ρυθμιστεί κλπ.

Εφόσον διαπιστώνεται ότι παραμένει η οφειλή, δίδεται η εντολή δέσμευσης, η οποία πάει σε όλες τις τράπεζες, μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ. Έτσι, έστω π.χ. ότι οφείλω 1.000,00€, δίνεται η εντολή από την Δ.Ο.Υ. και μπλοκάρεται ο λογαριασμός μου. Έστω ότι την επομένη ημέρα κατατίθενται στο λογαριασμό μου 500,00€.

Τα χρήματα αυτά –καθώς είναι δεσμευμένος ο λογαριασμός μου- δεν μπορώ να τα μετακινήσω, δεν μπορώ να τα κάνω τίποτε. Θα περίμενε κανείς την αυτόματη μεταφορά τους στη Δ.Ο.Υ. για μείωση της οφειλής μου στο δημόσιο ταμείο.

Η αλήθεια είναι ότι παραμένουν δεσμευμένα στον τραπεζικό μου λογαριασμό μέχρι να πάω εγώ από την τράπεζα και να ζητήσω να σταλούν στην Δ.Ο.Υ. για μείωση του ποσού για το οποίο η Δ.Ο.Υ. έδωσε εντολής κατάσχεσης των χρημάτων του λογαριασμού μου.

Τέλος πάντων, αφού κάνω όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται και εξοφλήσω την οφειλή μου που αντιστοιχεί στο ποσό που ζήτησε η Δ.Ο.Υ., πρέπει η τράπεζα να αποδεσμεύσει τον λογαριασμό μου. Η λογική λέει ότι αυτό πρέπει να γίνει άμεσα.

Γίνεται μεν αλλά όχι στο σωστό χρόνο. Ενώ η δέσμευση γίνεται στο «φτερό» [..δόθηκε η εντολή σήμερα; αύριο το πρωί τα πάντα είναι μπλοκαρισμένα], η αποδέσμευση για να ολοκληρωθεί, θα πρέπει:

Þ Να ενημερωθεί η Δ.Ο.Υ. ότι το ποσό που ζήτησε έχει μεταφερθεί στο δημόσιο ταμείο και έχει εξοφληθεί η οφειλή μου.

Þ Αυτό προϋποθέτει την αποστολή των χρημάτων από την τράπεζα, αλλά…

Þ Η τράπεζα για να στείλει τα χρήματα στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να πάω εγώ και να της το πω.

Þ Τέλος, με την ολοκλήρωση της μεταφοράς, εκδίδεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, βεβαίωση αποδέσμευσης του λογαριασμού για τα ποσά που θα κατατεθούν από την ημέρα εξόφλησης και μετά.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η καθυστερημένη απόδοση των χρημάτων από την πλευρά των τραπεζών προς στις υπηρεσίες οι οποίες έκαναν τη δέσμευση, εξοικονομώντας με δόλιο τρόπο τεράστια ποσά προς ίδια εκμετάλλευση.

Θα πρέπει για τους ανωτέρω λόγους, η φορολογική Διοίκηση να παρέμβει άμεσα προκειμένου να αποδίδονται αυτόματα σε μηδενικούς χρόνους, τα ποσά των οφειλετών και να μην ταλαιπωρούνται οι ίδιοι.

«ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ: ΟΙ ΠΙΟ ΠΟΛΛΟΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΥΝΟΪΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ»

Για να μην αδικηθεί κανείς από τους ανωτέρω, θα πρέπει να δοθεί άμεσα η δυνατότητα, να καταχωρείται ο αριθμός αδείας και ο αριθμός μητρώου της ταμειακής μηχανής. Μόνο με τον τρόπο αυτό, οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών αγορών θα ενταχθούν στα ευνοϊκά μέτρα όπως και οι υπόλοιπες κατηγορίες επιχειρηματιών.

«ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΩΝ ΕΥΝΟΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ»

Πρέπει να τύχουν όλοι των ευνοϊκών ρυθμίσεων [αγρότες και μη] για τις όποιες οφειλές τους. Διότι από αυτό που συμβαίνει τις ημέρες αυτές, ΚΑΝΕΙΣ δεν υπάρχει που έχει μείνει ανεπηρέαστος.

agronews.gr