Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου Ιεράπετρας

7:31 μ.μ. - Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2017
07:03 μ.μ. - Τετ, 29/31/2017
Image: Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου Ιεράπετρας

Δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ιεράπετρας θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31 στην μικρή αίθουσα (δίπλα στην αίθουσα θεάτρου) στον 1ο όροφο την Παρασκευή 31 Μαρτίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

Ψήφιση πιστώσεων  προυπολογισμού οικ. έτους 2017.
Απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών  οχημάτων Δήμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.
΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας  για τη μίσθωση ιδιωτικής λιμνοδεξαμενής για κάλυψη αναγκών άρδευσης ΤΚ Ορεινού