Απαγορεύεται από 1ης Μαϊου οποιαδήποτε καύση σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις

8:37 μ.μ. - Πέμπτη, 2 Απριλίου 2020
08:04 μ.μ. - Πέμ, 02/37/2020
Image: Απαγορεύεται από 1ης Μαϊου οποιαδήποτε καύση σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις

Μόνο με ειδική άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες η καύση στην Ύπαιθρο

Με απόφαση του Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης Αντιπύραρχου Δημοσθένη Δ. Μπουντουράκη, ορίζεται ότι από 1/5/2020 έως και 31/10/2020 απαγορεύεται, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε καύση στα δάση, τις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, που βρίσκονται σε βραχώδεις και πετρώδεις περιοχές, σε πεδινά και ανώμαλα εδάφη και λόφους της Περιφέρειας Κρήτης.

Επιτρέπεται, όμως, μετά από ειδική άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, η καύση σιτοκαλαμιών και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων και αφού ληφθούν τα μέτρα που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. 9Α/2005 Πυροσβεστικής Διάταξης.