Αντίθετη στο αιολικό πάρκο η Ζάκρος

8:03 π.μ. - Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016
08:11 π.μ. - Τρί, 22/03/2016
Image: Αντίθετη στο αιολικό πάρκο η Ζάκρος

Η συνέχεια, στο δημοτικό συμβούλιο Σητείας την Τετάρτη 23/11 στις 6μμ περί γνωμοδότησης επί της ΜΠΕ του έργου.

Έδειξε ... τις προθέσεις της η  Ζάκρος Σητείας που είπε ΟΧΙ στο σχεδιαζόμενο αιολικό σταθμό ισχύος 89,1MW στις θέσεις Φρούδια –Λυγιάς- Πλατύβολο & Τρούλα- Χαλκιάς- Κορφή δήμου Σητείας Λασιθίου που αποτελεί υποέργο α του υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας  στη θέση «Φράγμα Ποταμών Αμαρίου Ρεθύμνης».
 
Την Κυριακή 20 Νοεμβρίου στο Πολύκεντρο Ζάκρου, με πρωτοφανή για τα δεδομένα του χωριού προσέλευση των κατοίκων, συζητήθηκε και αναλύθηκε η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του σχεδιαζόμενου έργου και η πρόταση της αναδόχου εταιρείας Τέρνα Ενεργειακή Α.Β.Ε.Τ.Ε και του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης για την παροχή αντισταθμιστικών οφελών.
 
Μετά την ψηφοφορία που ακολούθησε, επικράτησε κατά πλειοψηφία :
 
1) Αρνητική γνωμοδότηση  επί του συνόλου του έργου που σχεδιάζεται στην περιοχή του ορεινού όγκου Σιτάνου-Καρυδίου-Ζάκρου-Χανδρά.
 
 2)Άρνηση της εκχώρησης στους  επενδυτές-κατακτητές ,οποιουδήποτε δικαιώματος εκμετάλλευσης της.
 
3) Άρνηση αποδοχής των όποιων αντισταθμιστικών οφελών ,έναντι της εκποίησης της πατρογονικής γης.
 
Η συνέχεια, στο δημοτικό συμβούλιο Σητείας την Τετάρτη 23/11 στις 6μμ  περί γνωμοδότησης επί της ΜΠΕ του έργου.