Αντικατάσταση φωτισμού στη Γρα-Λυγιά

5:57 μ.μ. - Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017
05:05 μ.μ. - Δευ, 22/57/2017
Image: Αντικατάσταση φωτισμού στη Γρα-Λυγιά

Ο δήμαρχος Ιεράπετρας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές

Και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Αντικατάσταση φωτισμού στη Γρα-Λυγιά» για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Ιεράπετρας συνολικού προϋπολογισμού 28.331,46 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Ιεράπετρας διεύθυνση Δημοκρατίας 31 , 72200 Ιεράπετρα, την 2-6-2017, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών, η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος, 1ος όροφος. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 9.30 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 10,00 π.μ .
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την έδρα του Δήμου Ιεράπετρας όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες στη Δ/νση :Δημοκρατίας 31 Ιεράπετρας. Πληροφορίες για θέματα διαδικαστικά του διαγωνισμού, θέματα δικαιολογητικών, κλπ: Τμ. Οικονομικού, Αρμόδια υπάλληλος Ατζαράκη Φωτεινή τηλ: 2842340345, φαξ:2842023999.