Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ

9:10 π.μ. - Παρασκευή, 25 Μαΐου 2018
09:05 π.μ. - Παρ, 25/10/2018
Image: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για τις κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων και παρόχων, καθώς και τους προσωρινούς πίνακες αποκλειομένων στο πλαίσιο του προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις

Στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΟΑΕΔ θα αναρτηθούν αναρτήθηκαν την Πέμπτη 24 Μαΐου, τα προσωρινά μητρώα δικαιούχων και παρόχων, καθώς και οι προσωρινοί πίνακες αποκλειομένων στο πλαίσιο του προγράμματος διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις έτους 2018.
 
Οι δικαιούχοι και οι πάροχοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, μόνο ηλεκτρονικά, κατά των αποτελεσμάτων των προσωρινών μητρώων και πινάκων από την 25η Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 μέχρι την 30ή Μαΐου 2018 και ώρα 23:59. www.oaed.gr
 
Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την ένσταση των δικαιούχων- είτε σαρώνονται και συνυποβάλλονται με αυτήν ηλεκτρονικά είτε κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, μέχρι τις 31 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.
 
Αντίθετα, όσα δικαιολογητικά θα συνοδεύουν την ένσταση των παρόχων, σαρώνονται και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων.
 
 
in.gr