Ανακοίνωση της Πρυτανείας για αλλαγές στις εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

9:10 π.μ. - Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2020
09:09 π.μ. - Τρί, 01/10/2020
Image: Ανακοίνωση της Πρυτανείας για αλλαγές στις εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Χωρίς φυσική παρουσία οι εξετάσεις μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πρυτανείας:

«Σύμφωνα με τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την Πολιτική Προστασία για το Ηράκλειο Κρήτης, απαγορεύεται κάθε είδους συνάθροιση πολιτών άνω των 9 ατόμων τόσο σε δημόσιο όσο και ιδιωτικό χώρο.

Κατά συνέπεια, όταν δεν πληρείται η ανωτέρω προϋπόθεση από την 1/9/2020 έως και τις 14/9/2020, οι επαναληπτικές εξετάσεις δεν θα μπορούν να πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία. Οι διδάσκοντες δύνανται να επιλέξουν εναλλακτική μέθοδο διεξαγωγής των εξετάσεων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Νεότερες ενημερώσεις για την διεξαγωγή των εξετάσεων θα υπάρξουν από τις Γραμματείες των Τμημάτων που επηρεάζονται από τα μέτρα. Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης έχει λάβει μέχρι σήμερα όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από την πολιτεία».