Αιτήσεις για την πρόσληψη Μουσικών και Εικαστικών στη ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας έως 28/9

10:35 π.μ. - Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2015
10:09 π.μ. - Πέμ, 24/35/2015
Image: Αιτήσεις για την πρόσληψη Μουσικών και Εικαστικών στη ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας έως 28/9

Ανακοίνωση

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Ιεράπετρας ανακοινώνει ότι συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις από 24-9-2015 μέχρι και 28-9-2015 για την πρόσληψη εννέα (9) Μουσικών και τριών (3) Εικαστικών για τις ανάγκες της Μουσικής Σχολής και του Εικαστικού Εργαστηρίου αντίστοιχα και για το σχολικό έτος 2015-2016.
 
Οι δημοσιευθείσες προκηρύξεις (με αριθμ. πρωτ. 1994/19-8-2015 προκήρυξη Μουσικών και με αριθμ. πρωτ. 1996/19-8-2015 προκήρυξη Εικαστικών), που λόγω της Εκλογικής Νομοθεσίας (παρ. 2, άρθρο 28 του ν. 2190/1994) διεκόπηκαν μετά τη διάλυση της Βουλής (28-8-2015) και την προκήρυξη Eκλογών για τις 20 Σεπτεμβρίου 2015, συνεχίζονται μετά την ορκωμοσία της Νέας Κυβέρνησης (23-9-2015).