Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ιεράπετρας

8:31 μ.μ. - Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018
08:08 μ.μ. - Δευ, 06/31/2018
Image: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ιεράπετρας

Τη Δευτέρα 11 Ιουνίου

 
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα από το γραφείο Δημάρχου) στον 3ο όροφο , την 11η  του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
 
 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης
 
Θέματα  ημερήσιας διάταξης
1ο Θέμα : Τροποποίηση προυπολογισμού οικ. Έτους 2018 για το πρόγραμμα Φιλόδημος
(προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου μας)
 Εισηγητής:Μαρίνα Φανουράκη
2ο Θέμα . Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018».
Εισηγητής  Μαρία Πετράκη 
3ο θέμα:.΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τη "Μίσθωση Χωματουργικών Μηχανημάτων έργου «Συντήρηση Δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης" που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής & οικονομικής προσφοράς.
Εισηγητής:Μαρία Πετράκη
 
4.΄Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών και Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την "Αντικατάσταση Δημοτικού Φωτισμού"
 
Εισηγητής:Μαρία Πετράκη
 
5. ΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για τον "Καθαρισμό Νήσου Χρυσής"κατακύρωση σύμβασης
Εισηγητής:Μαρία Πετράκη