Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ιεράπετρας

8:02 μ.μ. - Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018
08:05 μ.μ. - Παρ, 04/02/2018
Image: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Ιεράπετρας

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής   που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Δημοκρατίας 31  στην μικρή αίθουσα (δίπλα από το γραφείο Δημάρχου) στον 1ο όροφο , την 12  του μηνός Aπριλίου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.30  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
 
 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Θεοδόσιος Καλαντζάκης
 
 
Θέματα  ημερήσιας διάταξης
1ο Θέμα: Ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
Εισηγητής :Μαρία Πετράκη
2ο Θέμα:. « Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης ισόποσων πιστώσεων σε βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2018».
Εισηγητής :Μαρία Πετράκη
3ο Θέμα: ‘΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας   για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση εργοστασίου «ΜΙΝΩΣ»(πάρκο εκθεσιακών δραστηριοτήτων.
Εισήγηση:Μάνος Λουτσέτης.
4ο Θέμα:΄Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την  εκτέλεση του έργου 
Συντήρηση και λειτουργία Η/Μ εγκαταστάσεων άρδευσης ΔΕ Ιεράπετρας και ΔΕ Μ. Γιαλού(κατακύρωσης σύμβασης)
Εισηγητής :Μαρία Πετράκη
5ο θέμα:΄Ασκηση ή μη εφέσεως κατά της υπ΄αρ.2721/2017 απόφασης του Τριμελούς Διοικ. Πρωτοδικείου  Ηρακλείου
Εισηγητής:Χρύσα Χατζημαρκάκη