Συνεδριάζει σήμερα το ΔΣ Ιεράπετρας με τηλεδιάσκεψη στις 15:00

9:58 π.μ. - Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021
09:03 π.μ. - Τετ, 31/58/2021
Image: Συνεδριάζει σήμερα το ΔΣ Ιεράπετρας με τηλεδιάσκεψη στις 15:00

Δείτε εδώ τα θέματα που θα συζητηθούν

Σας προσκαλούμε στις 31 Μαρτίου 2021,ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 54.684,00€ από την Περιφέρεια Κρήτης, για «Έξυπνες εφαρμογές για την προστασία και ανάδειξη του περιβαλλοντικού αποθέματος της Νήσου Χρυσής (Γαϊδουρονήσι), την προβολή παράκτιου μετώπου καθώς και του φυσικού & πολιτιστικού περιβάλλοντος της ενδοχώρας του Δ. Ιεράπετρας»- Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 330.071,60€ από το Πράσινο Ταμείο, για «Εργασίες ανάπλασης στους οικισμούς Κεντρί και Μύρτος Δήμου Ιεράπετρας» - Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 325.000,00€, για «Επισκευή μονώσεων διδακτηρίων Δήμου Ιεράπετρας» - Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 141.980,00€, για «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέσων πυροπροστασίας για σχολικά κτίρια του Δήμου Ιεράπετρας» - Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2022-2025 του Δ. Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Τροποποίηση της με αρ.229/2019 απόφασης Δ.Σ. σε ό,τι αφορά στον υπεύθυνο κίνησης του λογαριασμού ειδικού σκοπού που έχει ανοιχθεί στο όνομα του Δήμου για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής της Κοινότητας Μακρυλιάς (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Εκλογή υδρονομέων θερινής αρδευτικής περιόδου 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου- λαϊκών αγορών (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Παραχώρηση χρήσης παλαιού ελαιουργείου Ανατολής στον Πολιτιστικό Φυσιολατρικό Σύλλογο Ανατολής (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Κατανομή πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Εισηγητής: Παναγιώτης Σαρρής)

Άρση κυκλοφορίας οχημάτων Δήμου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη)

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «Προμήθειες εξοπλισμού για τη διαχείριση καταστροφών στο Δήμο Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ)

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επεμβάσεις στην Τ.Κ. Ρίζας Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Ιεράπετρας-Κ.Δ.Α.Π-Μ.Ε.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)

Τροποποίηση της με αρ.25/2021 απόφασης ΔΣ, σε ό,τι αφορά στη γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης