Ακούστε εδώ live τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας

11:19 π.μ. - Τετάρτη, 26 Μαΐου 2021
11:05 π.μ. - Τετ, 26/19/2021

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν

Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021 για «Ηλεκτροδότηση δεξαμενής ύδρευσης και αντλητικού συγκροτήματος για τις ανάγκες ύδρευσης Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021 για «Ηλεκτροδότηση αντλητικού συγκροτήματος στην περιοχή Λαγκάδα Πεύκων Σητείας για ύδρευση παραλιακής ζώνης Μ. Γιαλού-Κουτσουρά του Δήμου Ιεράπετρας» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για «Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)» -Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων για «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για πρόσβαση ΑμεΑ σε ακτές του Δήμου Ιεράπετρας»- Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Τροποποίηση της με αριθμ.183/2019 απόφασης Δ.Σ που αφορά στη σύναψη σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Τροποποίηση της με αρ. 45/2019 απόφασης Δ.Σ που αφορά στη σύναψη σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για την αποτελεσματική υλοποίηση του Άξονα Προτεραιότητας 1: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2018» (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Ιεράπετρας, για το έτος 2021 (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου- Ρουμελιωτάκη)

Μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Κοινότητα Παχείας Άμμου (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση εκτέλεσης έργου αυτεπιστασίας «Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης» (Εισηγητής: Πέτρος Μαστοράκης)

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Ιεράπετρας-Κ.Δ.Α.Π-Μ.Ε.Α Ιεράπετρας» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Ιεράπετρας Μάρκος Φωνιαδάκης» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Γεωργαλάκης)

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση – Συμπλήρωση υποδομών γηπέδου 5χ5 Παχείας Άμμου» (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)