Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας

1:45 μ.μ. - Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021
01:06 μ.μ. - Δευ, 21/45/2021
Image: Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας

Ποιοι έχουν δικαίωμα εγγραφής

Το ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ιεράπετρας σας ενημερώνει ότι από τις 18 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 έως και τις 2 Ιουλίου 2021 και ώρα 23:59, οι μαθητές / τριες μπορούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν, ή να μετεγγραφούν για το νέο σχολικό έτος 2020-2021, μέσω της εφαρμογής e-eggrafes στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

H φοίτηση για την απόκτηση απολυτηρίου και πτυχίου είναι τριετής. Για τους μαθητές που εγγράφονται στη Β΄ τάξη διετής.

• Δικαίωμα εγγραφής έχουν όσοι διαθέτουν τουλάχιστον Απολυτήριο Γυμνασίου

• Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα

• Εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τη θέση τους

• Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

• Απόφοιτοι παρελθόντων ετών ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ (Α΄ και Β΄ κύκλου).

• Όσοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους σε Γενικό Λύκειο, ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΤΕΕ.

• Απόφοιτοι Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).

• Μητέρες ανήλικων τέκνων, με αποκλειστική οικιακή απασχόληση.