Επιδότηση έως 20.000 ευρώ σε νέους επιχειρηματίες από τον ΟΑΕΔ

9:36 π.μ. - Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016
09:09 π.μ. - Τρί, 20/36/2016
Image: Επιδότηση έως 20.000 ευρώ σε νέους επιχειρηματίες από τον ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα επιδότησης ανέργων προκειμένου να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση προκηρύσσει το αμέσως επόμενο διάστημα ο ΟΑΕΔ

Το πρόγραμμα, η επιδότηση του οποίου μπορεί να φτάνει ακόμα και τα 20.000 ευρώ, έχει στόχο να στηρίξει την επιχειρηματικότητα των νέων μέσω της δημιουργίας καινούργιων επιχειρηματικών και της χρηματοδότησης των επιχειρηματικών τους σχεδίων. Σύμφωνα με τους αξιωματούχους του ΟΑΕΔ, στόχος είναι το πρόγραμμα να καλύψει 10,000 άνεργους ενώ κάθε νέος επιχειρηματίας θα λαμβάνει ποσό από 15 έως 20 χιλιάδες ευρώ, ως κεφάλαιο κίνησης. Το κονδύλι του προγράμματος θα φτάσει στα 45 εκ. ευρώ και θα περιλαμβάνει, εκτός από την χρηματοδότηση, πρόγραμμα συμβουλευτικής (coaching και mentoring). Όπως αναφέρει το cnn.gr στη διαδικασία, ενεργό συμμετοχή θα έχουν και οι κοινωνικοί εταίροι, ειδικά στο σκέλος της τεχνικής υποστήριξης και της συμβουλευτικής των νέων επιχειρηματιών.