Αιτήσεις Συμμετοχής στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) του Δήμου Ιεράπετρας

1:02 μ.μ. - Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2022
01:08 μ.μ. - Τετ, 10/02/2022
Image: Αιτήσεις Συμμετοχής στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) του Δήμου  Ιεράπετρας

Διαβάστε το δελτίο τύπου

Από το ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α Δήμου Ιεράπετρας ανακοινώνεται ότι το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Ιεράπετρας που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» Άξονας 5 «Προώθηση της Κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και κατόπιν μη πλήρωσης μιας (1) θέσεως, καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εγγραφούν στη δομή να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ από την Τετάρτη 11 Αυγούστου 2022 έως και την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022.

Πρόκειται να καλυφθούν μια (1) κενή θέση στη Δομή.

Τις υπηρεσίες του προγράμματος δικαιούνται να λάβουν ηλικιωμένοι (άνδρες και γυναίκες), μη δυνάμενοι να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες, άνοια κτλ), που κατοικούν στα όρια του Δήμου Ιεράπετρας. Ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων ανέρχεται στα 18 άτομα.

Οι υπηρεσίες παρέχονται στο χώρο του Κ.Η.Φ.Η. οδός Πλουμίδου 47 από ειδικευμένο προσωπικό (νοσηλευτής, κοινωνικός φροντιστής, βοηθητικό προσωπικό). Η ημερήσια φιλοξενία στο Κ.Η.Φ.Η. είναι δωρεάν προς τους ωφελούμενους της δομής και οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν την οργανωμένη και εξατομικευμένη ψυχοκοινωνική και νοσηλευτική φροντίδα με έμφαση στα προβλήματα μνήμης και με σεβασμό στις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του ωφελουμένου ατόμου και της οικογένειας του ή των φροντιστών του. Διευκρινίζεται επίσης ότι στο Κέντρο παρέχεται κατάλληλη διατροφική σίτιση σε συνεργασία με τους φροντιστές και ειδικούς.

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται από τον άμεσα ωφελούμενο ή το φροντιστή του ηλικιωμένου, καταθέτοντας πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν το οικογενειακό εισόδημα, την οικογενειακή και εργασιακή τους κατάσταση, καθώς και την κατάσταση υγείας των άμεσα ωφελούμενων.

Σημειώνεται ότι οι ωφελούμενου του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ιεράπετρας δε λαμβάνουν και δεν προτίθενται να λάβουν υπηρεσίες από άλλο πρόγραμμα ή δομή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΗΦΗ ή στα Γραφεία της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α (Δ/νση: Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος τηλ:28420 22200), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, προκειμένου να ενημερωθούν για τη λειτουργία της δομής.

Η αίτηση συμμετοχής, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα υποβληθεί στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων Δήμου Ιεράπετρας (Πλουμίδου 47, τηλ:28420 89926, αρμόδια υπάλληλος: Χαραλαμπάκη Μαριάννα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 π.μ. έως 3μ.μ.).

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διαμορφώνεται από την Τετάρτη 11 Αυγούστου 2022 έως και την Παρασκευή 19 Αυγούστου 2022, ενώ διευκρινίζεται ότι το προσωπικό της δομής είναι διαθέσιμο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης.

Για την εγγραφή υποβάλλονται:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ η οποία χορηγείται από το Κ.Η.Φ.Η. της ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ και τα Κ.Ε.Π Ιεράπετρας και Μακρύ Γιαλού ή λαμβάνεται από τον δημοτικό ιστοχώρο διοικητικής ενημέρωσης http://www.ierapetra.gov.gr/ 2. Πρωτότυπα ή αντίγραφα δικαιολογητικά που αποτυπώνουν την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση και κατάσταση υγείας του ηλικιωμένου. 3. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, ακολουθείται η λήψη σύντομου ατομικού ιστορικού από το επιστημονικό προσωπικό της δομής. Η τελική επιλογή γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία προκαθορίζονται στην σχετική πρόσκληση (αριθμ.2499/10-6-2016) της Περιφέρειας Κρήτης. Από τη διαδικασία μοριοδότησης προκύπτει λίστα κατάταξης των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας και επιλέγονται τα άτομα έως τη συμπλήρωση του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (πρόσθετα της αίτησης):

Για τον ηλικιωμένο:

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Εάν οι άμεσα ωφελούμενοι είναι αλλοδαποί από τρίτες χώρες απαιτείται και άδεια διαμονής σε ισχύ. Εάν οι άμεσα  ωφελούμενοι είναι Έλληνες Ομογενείς απαιτείται αντίγραφο ταυτότητας Ομογενούς. 2. Γνωμάτευση Θεράποντος Ιατρού σχετικά με την κατάσταση υγείας του ατόμου(πλήρως, μερικώς, ή μη αυτοεξυπηρετούμενος κινητικά-νοητικά - ψυχικά) και όπου απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. 3. Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος, ή αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2021 (δηλαδή για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2021 έως 31/12/2021). 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 5. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 σύμφωνα με την οποία το άτομο δεν λαμβάνει και δεν προτίθεται να λάβει υπηρεσίες από άλλη δομή.