ΔΗΜ.Τ.Ο Νέας Δημοκρατίας: Τηλεδιάσκεψη με Βορίδη - Πλακιωτάκη για τα απούλητα προϊόντα των παραγωγών της Ιεράπετρας

2:57 μ.μ. - Τρίτη, 5 Μαΐου 2020
02:05 μ.μ. - Τρί, 05/57/2020
Image: ΔΗΜ.Τ.Ο Νέας Δημοκρατίας: Τηλεδιάσκεψη με Βορίδη - Πλακιωτάκη για τα απούλητα προϊόντα των παραγωγών της Ιεράπετρας

Η ανακοίνωση της Τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας

Η∆ΗΜ.Τ.Ο. Νέας ∆ηµοκρατίας Ιεράπετρας θέλει να ενηµερώσει τον αγροτικό κόσµο

της Ιεράπετρας για τα παρακάτω :

Μετά από αίτηµα των τριών Προέδρων των Αγροτικών Οργανώσεων Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης, πραγµατοποιήσαµε συνάντηση και συζητήσαµε τα προβλήµατα των αγροτών που έχουν προξενηθεί την τελευταία περίοδο λόγω της πανδηµίας του κορονοϊού.

Κατόπιν τούτου και µε πρωτοβουλία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κου Πλακιωτάκη Ιωάννη, διοργανώθηκε στις 30/04/2020 τηλεδιάσκεψη, στην οποία ο Υπουργός έλαβε γνώση για τα προβλήµατα των αγροτών την τελευταία περίοδο (χαµηλές τιµές, απούλητα προϊόντα, αποζηµιώσεις αγροτών κ.λ.π.)

Επίσης στην τηλεδιάσκεψη αυτή συµφωνήθηκε και συνδιοργανώθηκε δεύτερη τηλεδιάσκεψη η οποία πραγµατοποιήθηκε σήµερα ∆ευτέρα 04/05/2020 παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κου Πλακιωτάκη Ιωάννη, των τριών Προέδρων των ομάδων παραγωγών  Ιεράπετρας, τριών µελών της ∆ΗΜ.Τ.Ο. Νέας ∆ηµοκρατίας Ιεράπετρας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κου Μάκη Βορίδη.

Στην τηλεδιάσκεψη αυτή ο κος Μάκης Βορίδης, άκουσε µε προσοχή και για πολλή ώρα τα προβλήµατα του αγροτικού κόσµου και συνεχάρη τους προέδρους των  ομάδων παραγωγών για την οργάνωση τους. Επίσης ο Υπουργός κατάλαβε, δέχτηκε και συµφώνησε για τα τρέχοντα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αγρότες της Ιεράπετρας στα πρώϊµα κηπευτικά, προπάντων όσον αφορά την ντοµάτα και το αγγούρι αλλά και την µελιτζάνα και την πιπεριά.

Αποτέλεσµα αυτής της τηλεδιάσκεψης ήταν ο κος Μάκης Βορίδης να υποσχεθεί οικονοµική στήριξη στον αγροτικό κόσµο των πρώϊµων κηπευτικών Ιεράπετρας από τον Κρατικό Μηχανισµό, στήριξη ο οποία προέρχεται από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα.

Ερωτώµενος ο κος Βορίδης για τον χρόνο διεκπεραίωσης αυτής της στήριξης, απάντησε ότι είναι θέµα δύο – τριών µηνών, όσο χρειάζεται δηλαδή για να διεκπεραιωθεί η διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εµείς σαν ∆ΗΜ.Τ.Ο. Νέας ∆ηµοκρατίας Ιεράπετρας οφείλουµε να συγχαρούµε δηµόσια τους τρεις προέδρους των Αγροτικών Συλλόγων Ιεράπετρας :

1. Ko Παπαδάκη Νεκτάριο

2. Κο ∆ουλούµη Φώντα

3. Κο Πλεξουσάκη Αντώνιο

για το καλό κλίµα και την καλή συνεργασία που είχαµε και υποσχόµαστε ότι θα παραµείνουµε στο πλευρό τους, µε σκοπό να συµπαραστεκόµαστε στα προβλήµατα τους και να τα µεταφέρουµε στους αρµόδιους της σηµερινής κυβέρνησης.

Όλοι µαζί ενωµένοι, µπορούµε να βρούµε λύσεις στα προβλήµατα όχι µόνο των αγροτών αλλά και όλων των επαγγελµατιών της ευρύτερης περιοχής της Ιεράπετρας, µε γνώµονα βέβαια πάντα το καλό κλίµα και την καλή διάθεση από όλους µας.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜ.Τ.Ο. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Κατσιδονιωτάκης Κωνσταντίνος