«Πιλότος» για την επανεκκίνηση του Δημοσίου υποθηκοφυλακεία και Κτηματολόγιο - Ανοίγουν αύριο

9:24 π.μ. - Δευτέρα, 27 Απριλίου 2020
09:04 π.μ. - Δευ, 27/24/2020
Image: «Πιλότος» για την επανεκκίνηση του Δημοσίου υποθηκοφυλακεία και Κτηματολόγιο - Ανοίγουν αύριο

Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων

Ως «πιλότος» για το πώς θα επαναλειτουργήσουν τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου μετά την άρση της περιόδου αναστολής θα λειτουργήσουν οι δομές των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων αυτή την εβδομάδα.

Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης προσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας των έμμισθων και άμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων Ρόδου, Κω-Λέρου, των κτηματολογικών γραφείων Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και των κτηματολογικών γραφείων και υποκαταστημάτων της Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ, για το χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020.

Αρχικά η ΚΥΑ αναφέρει πως θα επιτρέπονται οι κάθε είδους συναλλαγές, καθώς και ο έλεγχος των αρχείων σύμφωνα με απόφαση του προϊσταμένου του καθ’ ύλην αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου, Κτηματολογικού Γραφείου ή υποκαταστήματος της Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ που θα τοιχοκολλάται στην είσοδο της υπηρεσίας και θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της (εφόσον διαθέτει).

Στην απόφαση του προϊσταμένου του καθ’ ύλην αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου, Κτηματολογικού Γραφείου ή υποκαταστήματος της Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ θα ορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της υπηρεσίας, ο μηχανισμός ελέγχου, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού και συμφόρησης εντός της υπηρεσίας, η διαδικασία για τον αερισμό των κοινοχρήστων χώρων της, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή λειτουργία της, που τηρούνται υπ’ ευθύνη του προϊσταμένου.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται τα υγειονομικά μέτρα της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημοσίας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες, δηλαδή: 1) η σύσταση για χρήση μάσκας, 2) η διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους, 3) η απόσταση μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 1,5 μέτρου και 4) ο καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός ατόμου ανά 10 τ.μ.

Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία και στα κτηματολογικά γραφεία Ρόδου, Κω-Λέρου, στα κτηματολογικά γραφεία Πειραιά, Θεσσαλονίκης, καθώς και στα κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα της Ελληνικό Κτηματολόγιο ΑΕ, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις για την άδεια ειδικού σκοπού και οι διευκολύνσεις προσέλευσης στην εργασία.

Πάντως , οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων στα άμισθα υποθηκοφυλακεία θα παύσουν να είναι σε αναστολή από αύριο Τρίτη, 28 Απριλίου 2020 και οι εργοδότες θα υποχρεούνται να δηλώσουν την ανάκληση της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζόμενων αυτών, καθώς και το χρονικό διάστημα της ανάκλησης της αναστολής, σε ειδικό έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

cnn.gr