Ενηµερωτική ηµερίδα στην Ιεράπετρα: Σήµατα «Κρήτη», «Κρητική κουζίνα» & «Κρητικό µπακάλικο»

19.06.2017 10:38

Η Περιφέρεια Κρήτης & η Αγροδιατροφική Σύµπραξη

 
Προσκαλούν κάθε ενδιαφερόμενο σε ενηµερωτική ηµερίδα µε τίτλο: «Αγροδιατροφική Σύµπραξη της Περιφέρειας Κρήτης – Εργαλείο Ανάπτυξης – Σήµατα «κρήτη», «κρητική κουζίνα» & «κρητικό µπακάλικο» Η ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 26 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:00, στην αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ιεράπετρας (∆ηµοκρατίας 31, Ιεράπετρα).
Ώρα προσέλευσης: 17:30