Ιεράπετρα

Μονοθεματικό Δημοτικό Συμβούλιο για την ίδρυση Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην Ιεράπετρα την Τετάρτη

#
15.04.2019 15:08

Ακολουθεί 2η συνεδρίαση με τα λοιπά θέματα του Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε, στις 17 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε το παρακάτω θέμα: 
 
Συζήτηση επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις», σε ό,τι αφορά στην ίδρυση Τμήματος Φυσικοθεραπείας, με έδρα την Ιεράπετρα, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας.
(Εισηγητής: Δήμαρχος)
 
Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.
Γεώργιος Ασπραδάκης 
 
Σας προσκαλούμε, στις 17 Απριλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα: 
 
Ψήφισμα επί αιτήματος συνδημοτών μας κατά των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και της κατάργησης προστασίας της πρώτης κατοικίας (Πρόεδρος Δ.Σ.) 
Έγκριση εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δημοτικών αφοδευτηρίων» (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη)
Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2019 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
Ανανέωση σύμβασης για την αγορά νερού από τον ΤΟΕΒ Σχινοκαψάλων, για την ενίσχυση των δικτύων άρδευσης της παραλιακής ζώνης της Τ.Κ. Σχινοκαψάλων (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
Ανανέωση σύμβασης με τον ΤΟΕΒ Κουτσουρά, για αγορά νερού άρδευσης της Δημοτικής Ενότητας Μακρύ Γιαλού (Τ.Κ. Αγίου Στεφάνου)   (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
Υποβολή πρότασης με τίτλο: «Προμήθειες εξοπλισμού για τη διαχείριση καταστροφών στον Δήμο Ιεράπετρας» για ένταξη  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π) «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη», «Δράση 5.b.3: Βελτίωση της ετοιμότητας των φορέων για τη διαχείριση καταστροφών», κωδ.πρόσκλησης :ΕΤΠΑ-42 (Εισηγήτρια: Μαρία Σκυβάλου-Ρουμελιωτάκη)
Έγκριση εκθέσεων διαχείρισης εκκαθαριστών της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης αποχέτευσης Μακρύ Γιαλού για τις χρήσεις από 20-9-2011 έως και 19-9-2018 και Οριστικού Ισολογισμού Εκκαθάρισης (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη – Ορκωτός Ελεγκτής)
Διόρθωση κεφαλαίου του Δήμου Ιεράπετρας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 74445/2010 (ΦΕΚ Β΄ 2029/2010) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιεράπετρας και του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων για το έργο «Εργασίες επισκευών των φθορών του παραχωρημένου κτηρίου (θέση Παραμυθάς Ιεράπετρας) στο Θ.Π. ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ από τον ΟΑΕΔ»  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
Έγκριση δαπανών  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
Απευθείας εκμίσθωση διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου στην Αθήνα, επί της οδού Β. Ουγκώ 6-8 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
Επιχορήγηση Συλλόγου Φίλων Νοσοκομείου Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
Υλοποίηση Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) 2018-2019 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
Συμμετοχή του Δήμου Ιεράπετρας ως Φορέα απασχόλησης  στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας αποφοίτων  ΕΠΑ.Λ-ΙΕΚ για το σχολικό έτος  2019-2020 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
Εκλογή υδρονομέων θερινής αρδευτικής περιόδου 2019 (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών και υπηρεσιών (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου-λαϊκών αγορών  (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
Γνωμοδότηση επί των προτάσεων ίδρυσης τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Έκφραση γνώμης επί της Μελέτης έργων διαμόρφωσης της ακτής και της πρόσβασης στην παράκτια ζώνη, έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της ξενοδοχειακής μονάδας, ιδιοκτησίας ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΑΡΙΣ ΚΡΕΤΑ Α.Ε., στην παραλιακή περιοχή «Κάτεργο- Άγιοι Σαράντα» του Δήμου Ιεράπετρας Ν. Λασιθίου (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη αναβάθμισης ΕΕΛ Ιεράπετρας & επαναχρησιμοποίηση εκροής για άρδευση»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
Έγκριση προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου  «Αναπλάσεις οικισμών Γδοχίων, Μουρνιών, Μύθων»  (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες αναπλάσεων» (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης)
 
Διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, υπό την αιγίδα του Δήμου Ιεράπετρας (Πρόεδρος Δ.Σ.)
Διαγραφή τελών άρδευσης (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
Έγκριση απολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιεράπετρας»  (Εισηγητής: Ηλίας Νταραράς)
Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στη Σκακιστική Ακαδημία Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρυσούλα Χατζημαρκάκη)
Έγκριση της με αρ.4/2019 απόφασης της Τ.Κ. Καβουσίου, που αφορά στην ονομασία της Αρχαίας Ελιάς Καβουσίου (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Ονοματοδοσία οδών (Εισηγητής: Εμμανουήλ Φραγκούλης)
Έκφραση άποψης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τις Μεταφορές (Εισηγητής: Εμμανουήλ Λουτσέτης) 
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή τεχνικού στην είσοδο οικισμού Σταυροχωρίου»  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση αποχετευτικών δικτύων οικισμού Αγίου Στεφάνου»  (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.)
            
Ο Πρόεδρος  Δ.Σ.
Γεώργιος Ασπραδάκης 
-->

Σχετικά άρθρα

Ευχαριστήριο του 2ου ΓΕΛ Ιεράπετρας σε όσους βοήθησαν με το σχολικό έτος 2018-19

Γενική παραδοχή είναι ότι εκπαίδευση αποτελεί στην ουσία και στην πράξη μια από της βασικότερες λειτουργία της κοινωνίας

Μεταφέρθηκαν τα γραφεία της Ένωσης Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης στην Ιεράπετρα

Η πρόεδρος Ιωάννα Μελάκη στον Ηχώ 99,8 για την προστασία της πρώτης κατοικίας

Συγχαρητήρια στους μαθητές που αρίστευσαν στο 2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας

Πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές και στις μαθήτριες του 2ου Γυμνασίου Ιεράπετρας που αρίστευσαν κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Μαΐου- Ιουνίου 2019

Η υποψήφια βουλευτής του ΚΙΝΑΛ Κλαίρη Ψυλλινάκη συναντά συλλόγους και φορείς

Στο πλαίσιο της περιοδείας της εν όψει εθνικών εκλογών

Καταδικαστέα η βία στην Ιεράπετρα – Προκαταρκτική εξέταση για το περιστατικό της σύριγγας στον Άγιο Νικόλαο

Η Μαρία Σπινθούρη διοικήτρια των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων του Λασιθίου για τα περιστατικά σε Νοσοκομεία Ιεράπετρας και Αγίου Νικολάου

Μέχρι τις 28 Ιουνίου οι εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ιεράπετρας

Οι μαθητές μπορούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν ή να μετεγγραφούν για το νέο σχολικό έτος 2019-2020

Ψάχνετε κάποια εκπομπή και δεν την βρίσκατε;

Επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας το κουμπί επικοινωνία.