Ζητείται υπάλληλος από την Agroαναπτυξιακή Πλατής Μιχαήλ

06.03.2019 11:46

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Από την εταιρία Agroαναπτυξιακή Πλατής Μιχαήλ ζητείται υπάλληλος
 
Προσόντα που θα ληφθούν υπόψη:
 
-Καλή χρήση Η/Υ
 
-Δίπλωμα οδήγησης
 
 
Τηλ. Επικοινωνίας:  6932 749203 κα Όλγα