Συνεδριάζει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας

31.01.2019 15:38

Την Δευτέρα 04 Φεβρουαρίου 2019

Σας προσκαλούμε σε  τακτική συνεδρίαση, στις 04 Φεβρουαρίου 2019,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 8.30 π.μ  στη νέα αίθουσα συνεδριάσεων, που βρίσκεται δίπλα στην αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» στον 1ο  όροφο, με θέματα:
 
Παρουσίαση μελέτης αλιευτ. καταφυγίου Μακρύ Γιαλού
Μίσθωση χώρου για μεταστέγαση του  Δημοτ. Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος
Ασπραδάκης Γεώργιος