Γ.Ασπραδάκης ο νέος πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας

26.01.2019 10:46

Αποδέχτηκε την θέση μετά από πρόταση του Δημάρχου

Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο κ. Καλαντζακη ο οποίος με πρότεινε για πρόεδρο του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ιεράπετρας, τους συναδέλφους Δημοτικούς Συμβούλους και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου οι οποίοι ομόφωνα, από τους παρευρισκομενους, ψήφισαν υπέρ της πρότασης να συνεχίσω το σημαντικό έργο μας από την συγκεκριμένη θέση.
Δεδομένης της στήριξης και συνεργασίας με τον Δήμαρχο, τους Αντιδημαρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους, τους Προέδρους των παρακτιων Τοπικών Κοινοτητων του Δήμου μας, του Προέδρου του ΝΠΔΔ Κοινω. Πολιτι. Α, του προκατόχου μου κ. Πετρα, των Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και όλων των φορέων και συλλόγων της Νότιας Πύλης της Ευρώπης, προχωράμε όλοι μαζί με στόχο να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια Λιμενικη Ιεράπετρα αντάξια της μακρόχρονης Ιστορίας της.
 
Ιεράπετρα 26.1.2019
 
Γεώργιος Χρ. Ασπραδακης