Τιμές αγροτικών προϊόντων 08-06-2018

08.06.2018 11:44

08-06-2018
Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
Κατώτερη Ανώτερη Μέση
 
ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ Α
0,26 € 0,30 € 0,28 €
 
ΑΓΓΟΥΡΙΑ Α
0,20 € 0,29 € 0,26 €
 
ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,19 € 0,21 € 0,20 €
 
ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ Α
0,46 € 0,46 € 0,46 €
 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Α
0,43 € 0,66 € 0,48 €
 
ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ Β
0,23 € 0,36 € 0,32 €
 
ΠΕΠΟΝΙΑ Α
0,24 € 0,59 € 0,47 €
 
ΠΕΠΟΝΙΑ Β
0,19 € 0,36 € 0,28 €
 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΚΕΡΑΤΟ Α
0,33 € 0,33 € 0,33 €
 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Α
0,82 € 1,30 € 1,12 €
 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΑΣΚΕΣ Β
0,12 € 0,64 € 0,36 €
 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
0,21 € 0,55 € 0,38 €
 
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,12 € 0,24 € 0,18 €
 
ΤΟΜΑΤΑ Β ΤΟΡΥ
0,29 € 0,44 € 0,41 €
 
ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΕΞΑΙΣΙΑ
0,70 € 0,70 € 0,70 €
 
ΤΟΜΑΤΕΣ Α ΤΟΡΥ
0,50 € 0,88 € 0,82 €
 
ΤΟΜΑΤΕΣ Β ΕΞΑΙΣΙΑ
0,29 € 0,29 € 0,29 €
 
ΤΟΜΑΤΕΣ Β ΟΥΜΑΝΙΑ
0,25 € 0,25 € 0,25