Μ. Πλατής: Οι προϋποθέσεις κατασκευής ομβριοδεξαμενής στο χωράφι

16.05.2018 12:32

Ποιες οι ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ και αίτησης Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων

Τις κρίσιμες ημερομηνίες υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ και για Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων επισημαίνει με δηλώσεις του στον Ηχώ 99,8 ο υπεύθυνος της Agroαναπτυξιακή κ. Μιχάλης Πλατής .Όπως ανέφερε  μετά την παράταση που δόθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ είναι μέχρι τις 15 Ιουνίου. Επίσης έχει ξεκινήσει η  υποβολή  της αίτησης μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης για το έτος ενίσχυσης 2018  όπου και εδώ έχει δοθεί παράταση μέχρι ως τη Δευτέρα 2 Ιουλίου.
 
Επισημαίνεται ωστόσο πως η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης 2018 δεν αφορά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της  Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2018, η οποία εκπνέει στις 15/6. Επίσης η παράταση  της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων μεταβίβασης δεν επηρεάζει την ημερομηνία , κατά την οποία ο γεωργός θα πρέπει να αποδεικνύει πως έχει στην κατοχή του τα αγροτεμάχια για το έτος 2018. Συνεπώς με βάση την έκταση που κατέχει ο δικαιούχος στις 31/05/2018 θα γίνει η ενεργοποίηση και η πληρωμή των δικαιωμάτων ενίσχυσης του έτους 2018.
 
Σε οτι αφορά στα νεώτερα για τα Σχέδιο Βελτίωσης ο  κ. Πλατής   είπε οτι ένα νέο στοιχείο  είναι πως πλέον είναι  επιλέξιμη κάθε είδους ομβριοδεξαμενή (πλαστική, τσιμεντένια, μεταλλική κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση θερμοκηπίων ή εγκαταστάσεων τύπου τολ υπό την προϋπόθεση ότι η ομβριοδεξαμενή γεμίζει από τα όμβρια ύδατα που κυρίως προέρχονται από την απορροή εγκαταστάσεων της εκμετάλλευσης.
 
 
 
Ακολουθεί συνέντευξη Μ. Πλατή: