Ρύθμισε τα χρέη και πήρε τη σύνταξη του

13.03.2018 19:38

Ηλικιωμένος στα Χανιά

 
Ανάσα αποτέλεσε η απόφαση του Ειρηνοδικείου Χανίων για έναν 77χρονο Χανιώτη, ο οποίος λόγω οφειλών του στον ασφαλιστικό του φορέα, δεν του είχε καταβληθεί η σύνταξη του.
 
Ο ηλικιωμένος χρωστούσε στον Ο.Α.Ε.Ε. το χρηματικό ποσό των 45.681 ευρώ, ενώ χρωστούσε επίσης σε τέσσερις τράπεζες μέσω 14 δανείων συνολικά 132.844 ευρώ.
 
Έτσι λοιπόν το Ειρηνοδικείο των Χανίων αφού έκρινε ότι συντρέχει στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις ένταξης του στον ν.3869/2010 , ενώ παράλληλα δε , συντρέχει επείγουσα περίπτωση και κίνδυνος ανεπανόρθωτης βλάβης στα συμφέροντα του, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή ,με το παρακάτω περιεχόμενο:
 
1)Δέχεται , το αίτημα χορήγησης , Προσωρινής Διαταγής.
 
2)Διατάσσει , την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων, κατά του αιτούντος
 
3)Διατάσσει , την διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούντος
 
4)Ορίζει να καταβάλλει 250 ευρώ,μηνιαία δόση , αναλογικά καταβαλλόμενο στον Ασφαλιστικό Φορέα, στο Δημόσιο και στις πιστώτριες τράπεζες