Τιμές αγροτικών προϊόντων 12-01-2018

12.01.2018 17:11

12-01-2018

ΑΝΑΤΟΛΗ
 
 
ΑΓΓΟΥΡΙ Β ΠΙΣΤ
0.37 € 0.37 €
 
ΑΓΓΟΥΡΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΙΣΤ
0.68 € 0.69 €
 
ΑΓΓΟΥΡΙ ΑΔΙΑΛΕΚΤΟ ΠΙΣΤ
0.37 € 0.37 €
 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α ΠΙΣΤ 1.17 € 1.17 €
 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β ΠΙΣΤ
0.41 € 0.41 €