Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ανακοινώνει την εκλογή του νεού Μητροπολίτη κκ Κύριλλου Διαμαντάκη

13.10.2016 09:36

13/10/2016