Συνεδριάζει σήμερα με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας

8:54 π.μ. - Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021
08:12 π.μ. - Δευ, 20/54/2021
Image: Συνεδριάζει σήμερα με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας

Αναλυτικά τα θέματα που θα συζητηθούν

Σας προσκαλούμε στις 20 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30 σε τακτική συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη, για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα:

Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2021 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Επιχορήγηση Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ιεράπετρας (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Μείωση ή απαλλαγή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Διόρθωση της απογραφής έναρξης της ακίνητης περιουσίας του «Καλλικρατικού» Δήμου Ιεράπετρας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 (Εισηγήτρια: Χρύσα Χατζημαρκάκη)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση τμήματος εξωτερικού υδραγωγείου Δήμου Ιεράπετρας από πηγές Σαρακίνας» (Εισηγητής: Γεώργιος Ασπραδάκης)

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Ευάγγελος Μπινιχάκης