Φυτικά υπολείμματα και μπάζα από σήμερα στο Green Mountain Project IKE στο Καπίστρι

12:25 μ.μ. - Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021
12:04 μ.μ. - Δευ, 19/25/2021
Image: Φυτικά υπολείμματα και μπάζα από σήμερα στο Green Mountain Project IKE στο Καπίστρι

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Η εταιρία Green Mountain Project IKE, έχοντας αδειοδοτηθεί από το 2018, υποδέχεται απόβλητα θερμοκηπιακών καλλιεργειών και φυτικών υπολειμμάτων για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών και οργανοχουμικών λιπασμάτων.

Σας ενημερώνουμε πως βάσει της κείμενης νομοθεσίας τα απόβλητα εκσκαφών - κατασκευών - κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) πρέπει να παραδίδονται υποχρεωτικά σε αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισής τους. Η εταιρία μας έχει συμβληθεί πλέον με συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής ΔΙαχείρισης ΑΕΚΚ και υποδέχεται απόβλητα αυτής της κατηγορίας στις εγκαταστάσεις της, στη θέση "Σταυρός" του Δήμου Ιεράπετρας.

Εκ της Διοικήσεως