Στη δημοσιότητα τα Πόθεν Έσχες του έτους 2016

07.12.2017 08:44

Στην δημοσιότητα δόθηκαν πριν απο λίγο τα πόθεν έσχες του έτους 2016 (χρήση 2015)

Οι δηλώσεις που κατατέθηκαν είναι εννιακόσιες είκοσι πέντε (925), ενώ εννέα (9) υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δήλωση, ως όφειλαν.
 
Για όσους δεν υπέβαλαν την απαιτούμενη δήλωση, η Επιτροπή θα διαβιβάσει το σχετικό φάκελο στον κ. Εισαγγελέα για τη διάπραξη του αδικήματος της μη υποβολής Δ.Π.Κ. κατ' άρθρα 6 και 10 του Ν. 3213/2003, ως ισχύει.
 
 
 
Πηγή: in.gr