Τιμές αγροτικών προϊόντων 09-08-2017

09.08.2017 09:58

09-08-2017


ΑΓΡΟΠΗΓΗ


ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
0,20 € 0,35 € 0,25 €

ΑΓΓΟΥΡΙΑ Β
0,11 € 0,11 € 0,11 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α
0,20 € 0,37 € 0,27 €

ΚΝΩΣΣΟΥ Α ΠΙΣΤ.
0,37 € 0,37 € 0,37 €

ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ Α
0,48 € 0,48 € 0,48 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α
0,40 € 0,40 € 0,40 €

ΝΤΟΜΑΤΑ Α ΠΙΣΤ.
0,42 € 0,47 € 0,45 €

ΝΤΟΜ. ΨΙΛΕΣ ΠΙΣΤ.
0,35 € 0,35 € 0,35 €

ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ
0,31 € 0,31 € 0,31 €

ΦΛΩΡ. Ο.Δ.Π. Α
1,22 € 1,22 € 1,22 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Α
1,11 € 1,11 € 1,11 €

ΦΛΩΡΙΝΗΣ Β
0,25 € 0,25 € 0,25 €